39209237
aug 092016
 

In het seizoen 2015 / 2016 is het ledenaantal van het Flevo’s Mannenkoor met 18 nieuwe leden toegenomen. Dit is deels te danken aan een goed ledenwervingsbeleid en – niet te vergeten – de positieve uitstraling, die uitgaat van de zingende mannen én van dirigent Paul Michèl Tijssen. Je zou kunnen zeggen: “Er zit weer leven in het koor”.

Tal van zaken zijn sinds vorig jaar weer op de rit gezet of ingevoerd. Begonnen wordt er in het nieuwe jaar met een gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst, ná 12 jaar wordt er weer een meerdaagse koorreis naar het buitenland georganiseerd, er wordt weer deelgenomen aan concoursen/festivals en ook plaatselijk laat het koor letterlijk van zich horen. Fantastisch om dit zo te ervaren.

Na de zomervakantie zullen weer stappen worden gezet m.b.t. ledenwerving. Je zou als koorlid graag willen, dat elke man ervaart hoe prachtig het is om onder deskundige leiding samen muziek te maken en te genieten van de vriendschappelijke verhoudingen binnen het koor. Vast staat, dat het koor op donderdag, 20 oktober 2016 een z.g. “open-repetitie” zal houden in het kerkcentrum in Biddinghuizen. Mannen in Biddinghuizen, noteer alvast deze datum.

Een prachtige gelegenheid om als nieuw koorlid “in te stappen” is direct ná de zomervakan-tie en dat is op donderdag, 25 augustus a.s. Het koor repeteert elke donderdagavond in de grote zaal van “Open Hof” aan de Copernicuslaan in Dronten van 20.00 – 22.15 uur.

Ledenwerving U bent van harte welkom.