39209237
okt 262016
 

Het Flevo’s Mannenkoor heeft op zaterdag, 22 oktober jl. met groot succes deelgenomen aan het “Heuvelrug Korenfestival” in Driebergen-Rijssenburg. Dit festival, perfect georganiseerd door het Stichts Mannenkoor uit Driebergen i.s.m. KNZV-Vereniging Midden Nederland, werd gehouden ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Aan het festival namen 10 mannenkoren deel en werd gehouden in de prachtige locatie Antropia op het landgoed De Reehorst. Ongeveer 600 mannen namen bezit van de concertzaal, waar beurtelings een optreden werd verzorgd. Het was prachtig te ervaren hoe divers de kooroptredens waren. Niet alleen qua uitstraling, maar ook de repertoire-keuze was heel verschillend, zodat er voor elk wat wils werd geboden.
Het was voor het Flevo’s Mannenkoor o.l.v. Paul Michèl Tijssen de eerste keer, dat er zonder muziekmap werd gezonden. Alles moest uit “het blote hoofd”, zoals de dirigent het noemt. Opvallend was, dat er zeer gediciplineerd werd gezongen met volop aandacht voor de dirigent. Dit kwam de kwaliteit ten goede. Hulde voor dirigent en zangers! Het koor werd aan de vleugel begeleid door haar tweede dirigent Herman Kamp.
De individuele prestaties van de koren werd beoordeeld door de bekende dirigent en componist Daniël Rouwkema. Deze beoordeling wordt later aan de koren toegezonden.
Het Flevo’s Mannenkoor mag terugzien op een zeer geslaagd festival en kan deze dag bijschrijven als een dag met een gouden randje.

korenfestival