39209237
mei 012018
 

Maandag 30 april was er de ALV van het Flevo’s Mannenkoor.
De vice-voorzitter Tammo Dorenbos opende de vergadering en benoemde daarbij het punt van de ledenwerving. Het is belangrijk voor het voortbestaan van ons koor dat we meer leden en met name jongere leden bij krijgen. Centraal in deze vergadering staat het Beleidsplan welke hier toe ook aanzet.
Na de standaard ALV items, notulen vorig jaar, sociaal jaarverslag en financiële rapportage werden diverse leden in de bloemetjes gezet.
Na de pauze werd alle tijd besteed aan het beleidsplan

Jubilaris       Koorlid van het Jaar

joop

Joop Van den Berg kreeg namens de KNZV een speldje vanwege zijn 25 jarige lidmaatschap en bijdrage als bas bij het FMK

koorleden

Als koorlid van het jaar werd de complete Podiumploeg geëerd.  Op de foto Joop Vogel, Jos Fassaert, Jurrien Haze en Gerrit van Werven. Piet van der Spoel ook lid van het team ontbreekt op de foto.

 

 

   
Lid van Verdienste           Extra bijdrage
dirk

Dirk Van der Zwaag werd benoemd tot lid van verdienste vanwege het voorzitterschap van 5 jaar en de taak om  zieke koorleden te bezoeken de afgelopen 4 jaar.

 

harry

Harry Cornelisse kreeg namens de 3 deelnemende koren van het Proms concert een dinerbon aangeboden, als dank en zijn prima optreden als koor meester bij de 3 concerten in Zutphen, Amersfoort en Dronten

   
Aftredende penningmeester
 Aftredende Voorzitter muziek commissie
gerhard

Na 4 jaar als penningmeester van het FMK gefunctioneerd te hebben, heeft Gerhard het stokje overgedragen aan Luuk Salomons

 

wim

Als voorzitter ven de muziek-commissie heeft Wim Aspers veel bijgedragen aan het geluid van het FMK. Ook hij treedt af na een periode van 4 jaar als voorzitter van de muziek commissie en als bestuurslid.