39209237
jan 162019
 

De geruchten, het geroezemoes waren de receptie al vooruitgesneld.
Onderdeel van het programma was een optreden van jawel
De FM Girls”.
En dat maar liefst drie kwartier.
Bijna 120 mannen en vrouwen waren al ruim voor aanvang van de receptie aanwezig.

tammo

Vice-voorzitter Tammo Dorenbos proost op het Nieuwe Jaar 2019

Na een hartelijk welkom namens het bestuur werd er op gepaste wijze begonnen met de Nieuwjaarsreceptie.
De vicevoorzitter sprak zijn nieuwjaarsrede uit. Gelet op de opkomst sprak hij van een fijne traditie waarmee we moeten doorgaan. In 2018 hadden we meerdere hoogtepunten zoals, het optreden in de Ludgeruskerk, het voorjaarsconcert met de Paradijsvogels, het optreden op het Havenplein in Dronten en bij Rabobank ter gelegenheid van de Grote Clubaktie en natuurlijk ons optreden bij de 4 mei herdenking, altijd indrukwekkend.
Tot slot uiteraard ons optreden voor de Zonnebloem en ons Concert in Kerstsfeer.
De vicevoorzitter roemt de opkomst van het koor bij de repetities en de onderlinge vriendschap.
Toch vindt hij het teleurstellend dat er zo weinig animo is om (bestuurs)functies te vervullen. Dat is wel noodzakelijk.
Nog niet helemaal te overzien valt wat we in 2019 gaan doen.
Op 7 september komt het Polizeikoor naar Dronten, maar verder is er nog weinig definitief. Aan diverse optredens wordt gesleuteld.
Al met al wordt het weer een boeiend jaar. We toostten tot slot op een goed en gezond jaar voor iedereen.


frans

Voorzitter van de kledingcommissie Frans de Ruijter presenteert het nieuwe kostuum

Na de nieuwjaarstoespraak was het de beurt aan de Kledingcommissie.
Tijdens

de druk bezochte nieuwjaarsreceptie van het Flevo’s Mannenkoor werd een nieuw “kostuum” gepresenteerd door de Kledingcommissie.
Deze kleding moet worden gezien als een aanvulling op ons officiële kostuum en is bedoeld om bij informele gelegenheden, dus niet bij “rouw en trouw”, Zonnebloemconcert en het Concert in Kerstsfeer, te dragen.
Door de aanschaf van deze kleding wordt aan een wens van de koorleden tegemoet gekomen.

Ook het op 30 april 2018 aangenomen beleidsplan voorziet in deze wens. De Kledingcommissie Eelke Spriensma en Bert van der Belt, onder toevoeging van Ina Spriensma, Ank Broere en Frans de Ruijter, is in de zomer en herfst van 2018 voortvarend aan de slag gegaan. Het resultaat mag er, onder verwijzing naar de foto van de nieuwe kledij, dan ook zijn. Helaas ontbreken de dames Ina Spriensma en Ank Broere.

kleding

De heren van de kledingcommissie met hun voorstel

Een voorbehoud met betrekking tot de aanschaf moet nog worden gemaakt. De Algemene Ledenvergadering zal nog wel toestemming moeten verlenen.
Hoewel het totale traject van de aanschaf van de kleding dus nog niet helemaal is afgerond willen wij de leden van de kledingcommissie toch alvast bedanken voor hun voortvarende werkwijze en het mooie resultaat. Hulde aan een ieder.

 

 

—————————————————————————————————————————
Voor de pauze stond nog een heel belangrijk punt op het programma, namelijk de huldiging van een drietal leden. Twee leden, te weten Frans de Ruijter en Jac den Rooijen omdat zij 25 jaar lid waren van het FMK. Hun werden de versierselen opgespeld. Daarnaast ontvingen zij een oorkonde van de KNZV en uiteraard bloemen. Beide leden van harte gefeliciteerd met het bereiken van deze mijlpaal.

Speldje voor Jac den Rooijen

De jubilarissen met hun bloemetje

Speldje voor Frans de Ruijter

Dan Gert Lankamp, één van de grondleggers van het FMK. Hij had aangegeven te stoppen. Jammer, maar begrijpelijk. Hij is/was maar liefst 44 jaar lid van het koor en vervulde diverse (bestuurlijke)functies. Tevens was hij de bedenker van de tekst van ons clublied. Als dank voor zijn enorme staat van dienst werd hij benoemd tot erelid van ons koor en werd hem de gouden speld uitgereikt. Een onderscheiding die hij alleszins verdient. Van harte gefeliciteerd Gert en nog vele gezonde jaren toegewenst.


fmk girls

Bestuur van de FM girls

Lag het accent voor de pauze begrijpelijkerwijs op de serieuze onderwerpen. Na de pauze was het lachen geblazen.
Eindelijk daar waren ze, kosten noch moeite waren gespaard, maar dan heb je ook wat. De FMGirls. Voor het eerst traden ze op in Nederland en waar kan dat beter dan op de nieuwjaarsreceptie van het FMK. Een uitgelezen mogelijkheid voor een internationale doorbraak. Nagespeeld werd een bestuursvergadering met alles er op en er aan. Zelfs de worsten van Wim Klaver kwamen aan bod. Teveel om op te noemen. Het was een geweldige show van ruim drie kwartier.

Henk Brunen

Jan Riemers

 
Met tussendoor een optreden van Henk Brunen, Jan Riemers, Eelke Spriensma en Luuk Salomons, die allemaal de lachers op hun hand kregen.
Bijgaande foto’s “verraden” slechts een deel van wat er in werkelijkheid zich afspeelde.

We hadden na de pauze de hulp ingeschakeld van een heuse ceremoniemeester in de persoon van Dirk van der Zwaag. Op zijn eigen wijze praatte Dirk de programmaonderdelen aan elkaar, zoals hij dat alleen maar kan. Tussendoor ook leuke anekdotes waar zelfs de dirigent niet aan ontkwam.
Aan het eind van de receptie ontvingen de dames van de aankleding van het podium in de Meerpaal, Femmy Riemens, Johanna Smit en Jenny van der Belt nog een prachtige bos bloemen voor hun inzet.
Allen die hebben meegewerkt aan het welslagen van de nieuwjaarsreceptie van het FMK op 10 januari zeer, zeer bedankt. Het was een geweldige avond. We hebben er enorm van genoten. Graag tot volgend jaar.