39209237

Contact/disclaimer

 

Wilt u het bestuur mailen? Dat kan via onze secretaris.

Heeft U sugesties voor de website of vragen over de website kunt U contact opnemen met de webmaster

 

Iedere donderdagavond repeteren wij in zalencentrum “De Open Hof”, De Zuid 2 in Dronten.

Tijd: van 20:00 – 22:15 uur.

U bent welkom op een repetitieavond.

Wilt u meer informatie neem dan contact op met de secretaris

Inschrijfformulier

U kunt inschrijven als lid door op onderstaande link te klikken, het formulier te downloaden, in te vullen, uit te printen  en dan samen met een pasfoto meenemen naar een repetitie avond op donderdagavond.
Klik op het    aanmeld-form-nieuw-lid

 

Disclaimer


Gebruik website

Flevo’s Mannenkoor heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Flevo’s Mannenkoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Inhoud website

Flevo’s Mannenkoor garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door Flevo’s Mannenkoor gewenst moment worden gewijzigd.

Derden

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Flevo’s Mannenkoor op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Flevo’s Mannenkoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Flevo’s Mannenkoor de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.