Ga naar de inhoud

Jubilarissen

Huldiging leden tijdens de Nieuwjaarsreceptie.

   

Dit jaar hadden we maar liefst vier jubilarissen. Eén lid, Harry Sleutels (1e tenoren), was 25 jaar lid van een mannenkoorvereniging, waarvan 24 jaar bij de Leudalzangers uit Heythuisen in Limburg en 1 jaar bij het Flevo’s Mannenkoor. Harry kreeg de speld van de KNZV opgespeld horende bij een 25 jaar lidmaatschap van een bij de KNZV aangesloten koor. Van harte proficiat Harry met het bereiken van deze mijlpaal.

 

Er is altijd een baas boven een baas. In dit geval zelfs 3 bazen boven baas. Jurrien Haze, Bart de Jong en Siegfried Koopman waren allemaal 40 jaar lid van het Flevo’s Mannenkoor en kregen de speld horende bij het 40 jarig lidmaatschap van een bij de KNZV aangesloten koor opgespeld. Er kan rustig worden gesteld dat deze mannen al heel wat “noten op hun zang” hebben gehad. Ook Jurrien, Bart en Siegfried heel hartelijk gefeliciteerd met deze mijlpaal.

 

Van de voorzitter

De voorzitter blikt terug naar het afgelopen jaar en is zeer tevereden over het resultaat. Hij memoreerde het mooie optreden met het Polizeikoor uit Hammeln met als resultaat een super oprengst van maar liefst 8000 Euro voor het Hospice in Dronten.

 

Ook het traditionele Concert in Kerstsferen was weer een succes. In de druk bezette Meerpaal genoot het publiek van het mannenkoor onderleiding van onze dirigent Paul Michèl Tijssen, begeleid door Gezinus Veldman. Presentatice en solist Renée Brunt was de kers op de taart van deze middag.

FMK Girls

Ook dit jaar hebben de vrouwen van het FMK weer een fanastische act na de pauze verzorgd.