Ga naar de inhoud

We mogen weer zingen

  • door
Vorige slide
Volgende slide

Flevo's mannenkoor gaat weer repeteren

Lange tijd is er in de koorwereld naar uitgezien, woensdagavond kwam het verlossende document van het RIVM: zingen in een koor mag weer – op bepaalde voorwaarden. Koorzangers moeten fysiek afstand houden van elkaar, minimaal anderhalve meter, met als aanvullend advies niet in rijen achter elkaar te gaan staan, maar in een zigzagformatie. Bij zingen in een binnenruimte moet er geventileerd worden. En natuurlijk moet iedereen die ook maar de minste klachten heeft die kunnen wijzen op het virus, thuis blijven en zich laten testen. Spreekkoren, hard meezingen en schreeuwen in groepsverband, zoals bij sportwedstrijden, blijven verboden, omdat dan de omstandigheden niet controleerbaar zijn.

Het advies van het RIVM werd geschreven op verzoek van de ministeries van VWS en OCW. Betrokken werd daarin ook het opstartprotocol dat al op 29 mei werd gepubliceerd door koepelorganisatie Koornetwerk Nederland. Dat protocol, op basis waarvan sommige koren alweer met repeteren begonnen, ontstond na overleg met de hele koorsector en op basis van alle internationaal bekende informatie over de overdracht van het coronavirus door blazers en zangers (onderzoeken en protocollen), zoals door fysicus Ivo Bouwmans van de TU Delft verzameld op de website virmus.nl. nti

Het RIVM adviseerde eind mei nog anders: er was nog onvoldoende bekend over het risico op transmissie van SARS-CoV-2 bij geforceerd stemgebruik en blaasinstrumenten, dus was „zingen in groepsverband ten tijde van wijdverspreide transmissie niet aan te raden”. Ook het nieuwe advies blijft onduidelijk over de rol van aerosolen bij de verspreiding van het virus tijdens zingen: daarover is nog steeds niet alles bekend, schrijft het RIVM. Omdat bij aerosolen de concentratie in de lucht telt, blijft goed ventileren belangrijk, zoals overigens wordt geadviseerd voor alle gemeenschappelijke binnen-activiteiten.

Facebook